Raamatupidamine

Püüame raamatupidamisteenuse pakkumisel olla võimalikult soodsad ja paindlikud ning lähtuda korteriühistu soovidest ja vajadustest.

Raamatupidamisteenuse oleme jaganud järgmisteks pakettideks:

 • Lihtpakett – sisaldab hädavajalikku raamatupidamise arvestuseks ühistus ning eriti sobilik väikestele korteriühistutele
 • Täispakett - sisaldab lisaks raamatupidamise arvestusele täiendavaid teenuseid, mis oluliselt lihtsustab ja teeb mugavamaks ühistu juhatuse töö
 • Eripakett – ühistu erisustest ja soovidest tulenevalt töötame välja paketi, mis rahuldaks kõige enam vajadusi-soove ning samas oleks mõistliku hinnaga.
Lihtpaketti kuulub:
 • Igapäevane ühistu raamatupidamise arvestus
 • Palgaarvestus
 • Maksude arvestus, deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Üüriarvestuse koostamine korteriyhistu.net’s

Täispaketti kuulub:

 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Igapäevane ühistu raamatupidamise arvestus
 • Palgaarvestus
 • Maksude arvestus, deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Maksekorralduste ettevalmistamine ja teostamine
 • Näitude kogumine ja üüriarvestuse koostamine korteriyhistu.net’s
 • Üüriarvete väljastamine ja kättetoimetamine
 • Võlglastega suhtlemine
 • Elamu peaarvestite näitude võtmine ja edastamine
 • Näitude alusel kulude ja üüriarvestuse analüüs
 • Jooksev aruandlus juhatusele (bilanss, tulud-kulud)
 • Elektrooniline aruannete edastamine (PDF formaadis)

Raamatupidamise lisateenused:

 • Aastaaruande koostamine
 • Varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine
 • Konsultatsioon raamatupidamise korraldamiseks ning ülevõtmiseks
 • Raamatupidamise revideerimine